Telaketju


Telaketjukuva12-page-001

Lounais-Suomen Jätehuolto yhdessä Turun AMK:n ja VTT:n kanssa on ottanut vetääkseen Suomeen rakennettavan poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjun. Telaketju on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Kokonaisuuteen on suunnitteilla useita hankkeita, joille tullaan hakemaan rahoitusta. Mukana on niin poistotekstiilin jalostajia, lopputuotetta hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automaatista lajittelua kehittäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, kaikki Suomen jätelaitokset sekä yksittäisiä yrittäjiä ketjun eri toiminnoissa. Telaketjun tavoitteena on rakentaa koko maan kattava poistotekstiilin käsittelyjärjestelmä, joka on kuluttajalle yksinkertainen, luo työllisyyttä, nostaa tekstiilin arvostusta ja tuo uusia avauksia suomalaiselle teollisuudelle. Tähän tarvitaan rohkeita yrityksiä, joilla on kykyä ratsastaa poistotekstiiliteollisuuden aallonharjalla.

Telaketjun tavoitteena on monialaisessa yhteistyössä rakentaa tekstiilin hyödyntämisen kokonaiskonsepti, jossa mukana vahva kotimainen arvoketju. Käytännössä tämä tarkoittaa, että keräyksessä, lajittelussa ja prosessoinnissa suomalaisia laitteistoja ja yrityksiä ja poistotekstiili olisi mahdollista jalostaa Suomessa korkean lisäarvon tuotteeksi. Myös kokonaiskonseptista saisi toimivan vientituotteen. Tulevaisuudessa Telaketju tekee tekstiilikierrätyksestä arkipäivää kuluttajille ja yrityksille kannattavaa liiketoimintaa.

Tärkeimpänä lähtökohtana on materiaalin etusijajärjestyksen huomioiminen. Parhaimmillaan tällä on vahva työllistävä vaikutus.Materiaalin hyötykäyttö tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisen yritystoiminnan ja start-up -yritysten syntymiselle. Koko hankkeella pyritään lisätään avoimuutta ja päästään eroon tekstiilijätteen hallitsemattomasta viennistä kolmansiin maihin.

Telaketjussa on mahdollista olla monella eri tavalla mukana. Täyttämällä oheisen roolikortin ja lähettämällä sen sähköpostitse hankekoordinaattori Sini Ilmoselle (sini.ilmonen@lsjh.fi) olet mukana rakentamassa Telaketjua. 

roolikortti.täytettävä

 

Telaketjun päivittyvät nettisivut löytyvät Topinpuiston nettisivuilta.

Ota yhteyttä:

Henna Knuutila, Turun ammattikorkeakoulu

henna.knuutila(at)turkuamk.fi

 

Sini Ilmonen, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

sini.ilmonen(at)lsjh.fi

 

Pirjo Heikkilä, VTT

Pirjo.Heikkila(at)vtt.fi