Poistotekstiilipilotti


cropped-tekstiili2.0logo2.jpg

Vuonna 2016 toteutettiin poistotekstiilien pilottihanke Lounais-Suomen Jätehuollon alueella. Hankkeen avulla haluttiin avata ovia tekstiilijätteen kierrättämiselle. Keräyspilotin tavoitteena oli

  • selvittää poistotekstiiliraaka-aineiden laatu, määrät ja keräystapoja,
  • löytää kustannus- ja resurssitehokkaita tapoja saada tekstiilijätteet etusijajärjestyksen mukaisesti paremmin hyödynnettyä,
  • luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita sekä
  • luoda kasvualusta kierrätystekstiilejä hyödyntävälle uudelle yritystoiminnalle.

Kerätyt tekstiilit lajiteltiin Turussa, Salossa ja Kaarinassa sijaitsevissa halleissa Turun seudun TST ry:n, EkoKaarinan ja Salon alueen Työttömät ry:n voimin.

Pilottia vetivät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa.

Onko sinulla ajatuksia tekstiilimateriaalien käyttökohteista? Tekstiileihin liittyvää yritystoimintaa tai uusia ideoita?

Projektipäällikkö Henna Knuutila
puh. 040 355 0827, henna.knuutila@turkuamk.fi

Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta
puh. 044 727 6850, jyri.metsanranta@lsjh.fi

 

Tekstiilijätettä syntyy Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tekstiilien materiaalikierrätykselle ei Suomessa toistaiseksi ole vaihtoehtoja laajamittaisesti tarjolla.

Varsinais-Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla hiilineutraali maakunta sekä kiertotalouden edelläkävijä. Turun kaupunkistrategia tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2040 sekä energia­tehokkuutta ja resurssiviisautta kaikessa toiminnassa. Poistotekstiilipilotti on osa yhteistä suuntaa.

 

Katso pilotin esityksiä SlideShare-linkkien takaa: